Байланыш үчүн

720040
Кыргыз Республикасы,
Бишкек ш., Эркиндик пр., 46 (Чүй пр. менен кесилишет)
Кабылдама: +996 (312) 98 69 33
Редакция: +996 (312) 98 69 43, пресс-релиздер үчүн почта: news@sputnik.kg
Радионун түз эфири +996 (312) 66 42 82
Маалымат борбордо иш-чара өткөрүү үчүн: +996 (312) 98-69-47, (0772) 17-54-88 (Telegram), a.valiev@sputniknews.com.
Коммерциялык өнөктөштүк жана реклама туурасында +7 495-645-64-05, sales@ria.ru
Маалыматтык өнөктөштүк жана кызматташуу туурасында: +996 (312) 98 69 38
Өнөктөштүк боюнча Сиздин сунушуңузда төмөнкү маалыматтар камтылышы керек:
Иш-чаранын аталышы, уюштуруучулар жана өткөрүлө турган күнү көрсөтүлүш зарыл. Мындан тышкары, долбоордун максаты, катышуучулары, коноктору тууралуу да айтылышы керек. Sputnik Кыргызстан агенттигинен кандай опцияларды күтөсүз жана эмнелерди сунуштай аласыз, мисалы: Sputnik агенттигинин логотибин ситиборд, билет, чакыруу кагаздары, афиша, пресс-волдорго жайгаштыруу, алып баруучулар тарабынан иш-чаранын жүрүшүндө атоо.
Sputnik агенттигинин логотибин жана башка символикасын Sputnik Кыргызстандын маалымат катчысы менен болгон макулдашуудан кийин гана жайгаштырууга уруксат берилет.
Жаңылыктар түрмөгү
0