Кийиз кантип жасалат же ала кийиздин билек жооруткан түйшүгү

Жазылуу
Редакцияда анча-мынча сөздөргө кыргызча жооп берүүгө жарап, жибектей кулпурган чачын беш көкүл өрүп супсулуу болгон кесиптешибиз Катя Михайлова муну менен чектелбей, кыргыздын кол өнөрчүлүгүнө да кызыга баштады. Адегенде эле кийиз жасоонун сырлары менен таанышып кайтты.

Кыргыз тилин үйрөнүп жаткан Екатерина Михайлова чачын беш көкүл өрдүрдү
Ала кийиз кыргыз элинин алмустактан бери күндөлүк турмушунда кеңири пайдаланып келген буюмдарынын катарына кирет. Бирок, замандын алмашуусу менен ала кийиз акырындык менен күнүмдүк колдонуудан чыгып, аны жасоону айылдагылар эле билбесе, бүгүнкү күнү шаардыктар үчүн бул сырдуу өнөр болуп калды. 

KG Art студиясынын кол өнөрчүлөрү Гүлнара Өмүрзакова, Зейнеп Кудайбергенова жана Гүлнара Качаганова кесиптешибиз Катя Михайловага атайы биздин редакция үчүн чакан кийиз даярдап, аны жасоо ыкмаларын да айтып беришти.

Жаңылыктар түрмөгү
0