Майда жөргөмүштөрдүн өзүнөн чоң курт-кумурсканы олжолошу. Таң калтырчу видео

Жазылуу
Anelosimus eximius түрүнө кирген жөргөмүштөр өзүнөн чоң курт-кумурскага топтошуп алып аңчылык кылат. Мында алар чогуу жылып, желенин кыймылына карай аракеттенишет.
The Daily Mail басылмасынын жазганына караганда, иликтөөчүлөр жөргөмүштөрдүн аңчылык ыкмаларын вибрация генераторунун жардамы менен кыймылдаган өлүү чымындын жардамы аркылуу изилдешкен.
Желеге түшкөн "олжо" жөргөмүштөрдүн чогуусу менен кыймылдоосун шарттайт. Жүздөгөн майда "аңчылар" миллисекундага бир маалда токтоп, сапарын кайра улайт. Минтип алар желенин вибрациясын эсептеп чыгышат.
Жөргөмүштөр "туткунга" эртерээк жетүүгө ашыгат, анткени алардын желеси анча жабышкак эмес, түшкөн курт-кумурска тез эле чыгып кетиши мүмкүн.
Anelosimus eximius түрүнө кирген жөргөмүштөр Кичи Антил аралдарын, Панамадан Аргентинага чейинки аймакты байырлайт. Өзгөчө жөндөмүнөн улам өзүнөн чоң олжого коркпой кол салат. Мындай жөргөмүштөрдүн ургаачысы 4,4-6 миллиметр болсо, эркеги андан да кичине келет.
Жаңылыктар түрмөгү
0