кыскача
толук тексти
карта
А+
А-

Жетинчи бөлүм

III

Исхак дарга асылган соң Кудаяр менен Насирдин экөө "эми мени такка отургузат" деген ниет менен, анда да "менден озуп кетпесин" деп бири-биринен шек санап өз алдынча кам көрө башташат.

Түркмөн тайпаларын кыйратуу, Найман, Масы кыштактарын тыптыйпыл өрттөө, Самаркан, Анжиян шаарларын кыйратуу сыяктуу кадамдар Дүйнө лигасында каралууга өтөт. Бир жагынан "экспедиция" жүзөгө ашып, Бухара, Хива Россияга өтүп, жарымпашанын кадыры көтөрүлүп калган эле. Эми бул ийгилигин анча-мынча мыйзамдаштыруусу керек эле. Кокон ордосу бош, же жөн салды жаза калгыдай оңой иш эмес, басып алынган элдин атынан капитуляцияга бирөө кол коюшу керек эле. Буга Кудаяр да, Насирдин да жарамак эмес. Мына ушундан улам фон Кауфман кимден да болсо кадыры бийик, өз чөйрөсүндө "канике" аталып жүргөн Курманжан даткага киши салууга ой токтотот. Курманжан датка менен Скобелевдин өкүлү майор Ионовго Шабдан баатыр ортомчу болду.