кыскача
толук тексти
карта
А+
А-

Жетинчи бөлүм

II

Карателдин чеңгелине кабылбоо, кийинки тагдыр кандай болору белгисиз, Абил бий жыйын куруп, колго курал алып, орус аскерине каршы туруу оюн кыйытат. Ушул жерден жашы жүзгө таяп калган "өзүнө өзү бий" Алмамбет орустун алдын жылуу жүз, жылуу сөз менен тосуу керектигин, буга дагы да болсо Бекназар баатыр жарарын айтат да, кеп ушуну менен аяктайт.