кыскача
толук тексти
карта
А+
А-

Жетинчи бөлүм

I

Ата мурас даражасы, сөөлөтү, бийлиги колдон чыгып кетишине келише албаган Абдылла бек Гүлшаага аскер топтоп, катуу кармашка бел байлайт. Жаз алды менен генерал Скобелев "Алайский поход" деп өзү баштап көп аскер менен кысып келди. Абдылла бек Жаңырык деген тар өткөөлдү тосту. Бирок бул жерден да ичинен арам чыгып Ыманкул деген неме Гүлшаага айланып түшө турган төтө жолду көрсөтүп коет. Артынан калбай кууган барон Витгенштейнди жазгырып отуз чакты кишиси менен Абдылла бек Саркол тоолорун жамынып, Ооган тарапка өтөт. Амир Кабул шаарынын четиндеги сарайында кабыл алып, ызаат көрсөтүп, бирок бектин аскер жактан колдоо көрсөтүү өтүнүчүнө терс жооп айтат.

Ошондон кийин сары ооруга кабылган Абдылла бек төшөк тартып, өлгөндөн кийин жүрөгүн көкүрөгүн жарып алып чыгып, туулган жерине алып барып көмгүлө деген керээзин айтып, көз жумат.