кыскача
толук тексти
карта
А+
А-

Алтынчы бөлүм

VIII

Артынан сая түшкөн Скобелев менен Насирдиндин көксөгөнү өзү экенин түшүнгөн Исхак акыры алардын колуна түшүп берет. Исхак Маргаланда дарга асылганда ал жерде камчы менен жыйып келген калың элден сырткары фон Кауфман, Кудаяр, Абдырахман да карап турат.

Полковник барон Миллер-Закомельский элге карап:

— Адилет жаза жүзөгө ашты! — деп шашыла жарыя кылат.