кыскача
толук тексти
карта
А+
А-

Алтынчы бөлүм

VII

Көтөрүлүштүн тамырын биротоло кыркуу үчүн Скобелевдин башчылыгында каратель отряд түзүлөт. Ага бир аз жигити менен Насирдин жол көрсөткүч болот. Дал ушул жүрүштөрдө бүтүндөй кыштактар өрттөлүп, эл кырылат... Дал ушул жырткычтык, ырайымсыздык Европанын басма сөздөрүнө жарыяланып, кепке алынып, кырылган элге боор ооруу, андан соң кыжырданууну пайда кылат...