кыскача
толук тексти
карта
А+
А-

Алтынчы бөлүм

VI

Абдырахман Анжияндан алыс эмес жерде Скобелев менен жолугуп, кара башынын, туугандарынын амандыгын ойлоп багынып берет. Аны менен жыйырма бек, алардын артынан түмөн кол, тайпа эл кетет. Көтөрүлгөн элдин өзөгү бузулат. Маргаланда баш калкалап турган Исхактын артынан сая түшөт Скобелев. Ата журттун кең талаасында беттешүүнү көздөгөн Исхак акыры жыйын куруп, кайнатасы Музафар шаанын кеңеши менен Каратегин тарапты көздөйт. Эл уйкуда жаткан маалда Абдырахман менен Насирдиндин кишилери менен бирге орус аскерлери камалап келет. Исхактын бүт кошу, 120 нарга артылган жүгү менен колго түштү.

Башына каран түн түшкөн Исхак Бекназар баатырга уруксат берип, экөө ажырашат.