кыскача
толук тексти
карта
А+
А-

Алтынчы бөлүм

V

Бул маалда Кудаяр менен Насирдин жөн жатпай, курама колу менен чет кыштактарды талап, бүлүнтүп чуу чыгара баштайт. Бир жактан жарымпашанын аскери Наманган, Кожон тараптан замбирек, ок менен өлкөнү кайра жиреп кирет. Жандалбастаган Исхактын фон Кауфманга "ымалага келели" таризинде элчи артынан элчи салышынан пайда чыккан жок. Жарымпаша Исхакты "хан" деп тааныбай койду. Же Кудаяр, же Насирдин менен гана алака түзөрүн айткан фон Кауфман Исхакты кыйратмак болуп туш тараптан кеңири фронт ачты. Ал арада Анжиянга койгон бектери Шамырза менен Ярмат даткалар колтук ача баштайт. Төрт миң сыпайды ээрчиткен Бекназар баатыр эки датканы эл көзүнчө мууздатып, Анжиянга кирет.

***

1876-жылдын 2-январь күнү генерал Скобелев Анжиянды камоолго алат. Беш күндөн кийин ок атуу башталат. Кармашта Исхак жарадар болуп, буту сынат. Скобелев тынбай жаадырган октун күчү менен Анжиянды алды.