кыскача
толук тексти
карта
А+
А-

Алтынчы бөлүм

IV

Исхакка качандыр бир кезде жанына алып жүрүп таалим берген, эл кыдыртып акыл сөз айткан календер келип жолугат. Көңүлү чөгүп отурган Исхакка анын келиши колтуктан сүйөгөндөй кубат берет.