кыскача
толук тексти
карта
А+
А-

Алтынчы бөлүм

III

Ордону алган Исхак Абдылла бекти Кокон шаарына бек кылды. Кыпчак Уали, саруу Бекназар кошуундун эки башына аскербашы болушту. Өзү Каратегин вилаетинин куулган беги Музафар-шаанын кызына үйлөнүп, биринчи күндөн тарта эски ордонун бектерин куугунтукка алып, колго тийген ханзаадалардын көзүн тазалайт. Алардын катарында Насирдин хандын бир тууганы Султанмурат бек да бар эле.

Көтөрүлүш маалында сатып кеткен Атакул баатырбашы кармалып, ага Исхак Кокондун жаңы ханы менен жарымпашанын ортосун жакшыртуу вазийпасын жүктөйт.

***

Ушул маалда Исхакка катчы наиб болгон Абдымомун бек туткунга алган унтер-офицер Данилди мусулман кылмак ниети менен алек болот да, мусулман болуудан баш тарткандыгы үчүн аны өлтүртүп салат. Орустар менен мамилени жакшырта албай, ал үчүн болгон күчүн үрөп жүргөн Исхакка Абдымомун бектин кылыгы чоң сокку болот да, ордодон кууп салат.

***

Ал арада жарымпашаны ымалага көндүрүү милдети тагылган Атакул баатырбашы фон Кауфман менен жолугуп, андан Исхактын көзүн тазалоо тапшырмасын алат. Эки оттун ортосунда калганын түшүнгөн Атакул өз жанын өзү кыят.

***

Абдымомун бекке жасалган мамиле Исхактын атасы молдо Асандын ачуусун келтирип, ата-баланын ортосун суук сөз аралап, жүз карашкыс болушат.