кыскача
толук тексти
карта
А+
А-

Алтынчы бөлүм

II

Исхак Анжиян шаарынын бегинин сарайына келип түшөт.

***

Насирдин хан ордого киргизбей, же көтөрүлгөн элдин ичинде жок Абдырахман абтабачы айласыздан Исхакка элчи жиберип, жолугушат да, кайра элге кошулат.

Коконго жөнөгөн Исхакка ордонун аскерин Насирдин хандын бир тууганы Султанмурат бек баштап келет. Беттешүүдө ордонун ишенген аскербашысы Абдулазистин башы алынып, Исхак Коконду камалап келет. Бул учурда жан айласы түгөнгөн Насирдин хан Сарыбай мүнүшкөрдүн тартууга келген кызы, төртүнчү аял кылып алган Кундузду чакыртып, балтыр бешик баласынын жанын алып калуусун суранат да, бир ууч кишиси менен ордодон чыгып кетет.