кыскача
толук тексти
карта
А+
А-

Алтынчы бөлүм

I

12 миң кишиси набыт болуп Абдырахман абтабачы 500дөй аскери менен Иса-оулияны ээрчитип сепилден чыгып кетет. Насирдин бек фон Кауфман менен өлкөнүн түндүк тарабы — Нарын суусунун оң жээги стратегиялык мааниси бар Наманган шаары кошо Россиянын карамагына өткөн шартнамага кол койду. Ал аймактын элине 600 миң сом көлөмүндө контрибуция салынды.

Дал ушул маалда эл кайрадан ханга каршы көтөрүлүп, аны жарым пашанын айбаты да токтото албай калды.