кыскача
толук тексти
карта
А+
А-

Бешинчи бөлүм

IV

Шер датка баштаган өкүлдөрдүн кырылышы тоолуктардын арасына бүлүк салды. Мурдагыдай ооздуктап турган Абил бий да элдин селин токтото албай калды. Көп өтпөй беш жүз кол баштап Бекназар баатыр эрегиштин башчысы Исхакка келип кошулду. 1875-жылдын жай алды көтөрүлүш дагы тоодон башталып, ата кеги ичинде жүргөн Абдырахман абтабачы Исхак менен жолугушуп, көп өтпөй өзүнүн тандамал аскери менен, Иса-оулия, Калназар датка Анжияндын жанында эрегишке келип кошулат.