кыскача
толук тексти
карта
А+
А-

Бешинчи бөлүм

III

Жалгыз кызы Кундуздан тирүүлөй ажыраганынан да Сарыбай мүнүшкөргө аялы Сүйүмкандын акылынан айнып калышы катуу тийди. Анысы аз келгенсип, жалгыз иниси Мадылды да Абил бий алдына ат мингизимиш болуп, тындым кылып салды.