кыскача
толук тексти
карта
А+
А-

Төртүнчү бөлүм

VIII

Ошол жылы күзүндө Кудаяр хандын уулу Насирдин бек тоолуктарды Домбу үчүн миң сары таман ат, миң кызыл дилде кунга жыгат. Өкүмзордукка кептелген элеттиктер ага кошуп Сарыбай мүнүшкөрдүн 15 жаштагы Кундуз аттуу жалгыз кызын тартуулап, ханзааданын балээсинен ушинтип кутулушту. Кызынан ажыраган Сүйүмкан күйүтүнө чыдабай тоо таяна чуркап, акылынан айнып калат.