кыскача
толук тексти
карта
А+
А-

Төртүнчү бөлүм

VI

Күлүгүн уурдатканы аз келгенсип, хан тагасы аталган Домбудан эл көзүнчө таяк жеп ууккан Мадылды Абил бий аябай көкүтөт.

Амир Музафардын Кудаярды тагына отургузуу салтанатына Абил бий Домбуну ээрчитип барат. Кудаяр хан жылуу тосуп, хан тагасы атантып, салык жыйноочу кылып кайтарган. Күн өткөн сайын Домбунун терс кыялы күчөп, элге жек көрүндү болуп, көз көрүнөө Абил бийден тизгин талашкан кыязда мүнөз күтө баштаган. Учуру келгенде Абий бий Мадылдын колу менен Домбунун көзүн тазалоону чечет.

***

Хан тагасы Домбу атылып, шектүү катары данбагар, Бекназар баатырдын тууганы Кулкиши кармалат. Домбунун иниси Тултемирдин келтегине ууккан Кулкишини Абил бийдин өргөөсүнүн алдына алып келинет. Бийден калыстык талап кылып, эшигинин алдынан Бекназар баатыр иниси Эшим экөө токмоктон шишип-көөп жаткан Кулкишини алып кетишет. Өзүнөн шекти алыстатуу үчүн "Домбуну дан багарларга жакын жерден тос" деген Абил бий чырды өзү басып, эл көзүнө калыс, адилет, журт атасы болуп кала берет.