кыскача
толук тексти
карта
А+
А-

Төртүнчү бөлүм

V

Россия императору Александр II жер кеңейтүү максатында "Түркстан генерал-губернаторлугун" түзүп, ага генерал-адъютант фон Кауфманды дайындап, жеринде кандай иш алып барууну туура көрсө, ошонун баарын аткарууга укук берди. Мындан улам, фон Кауфманды жергиликтүү эл "жарым паша" деп атады.

Кудаяр хан Абдырахман абтабачы башында турган ордо кишилерин алып фон Кауфманга учурашууга барганда да Положение деп аталган документке кол коюп келет. Анда Россиянын чегинен Ташкенге чейин жер-суу, түркүн тайпа эл империянын менчигине өткөн, хан, бектер бул жакка илим максаты менен келген куралдуу саякатчылардын жолуна бөгөт кылбоо айтылат. Кайсы гана шаар болбосун россиялык көпөстөрдүн эркин соода кылуусуна шарт түзүү, коңшу мамлекеттер менен мамиле түзсө андай иштер кеңешилип жүргүзүлүшү эскертилет. Айтор, Кудаяр хан биротоло баш ийип берип кайтат.