кыскача
толук тексти
карта
А+
А-

Төртүнчү бөлүм

IV

Абил бий жөн жатпай эки ата өтүшкөн алыскы тууганы, алда качан каза болгон Жаманкулдун ашын берем деп чыкты. Кийин ал эл арасында "Абилдин ашы" деп аталып калды. Бул окуядан сырткары көзү көрбөй калган Сарыбайдын таптап жаткан Тору кашкасын Домбунун уурдатып кетиши, аш учурунда Бекназардын намыска жарап Кокондун балбаны Ташкаллени өлтүрө сайышы баяндалат.