кыскача
толук тексти
карта
А+
А-

Төртүнчү бөлүм

III

Бул бөлүмдө жазуучу жесир калган Айзаада, анын "кара такыя" атыкканын, күйөөсү Темир менен кантип табышканы тууралуу баяндап берет. Окурман андан сырткары жесир келиндин башын ачуу боюнча төркүндөрүнүн аракетин, кайындарынын каршы турушун жана келиндин чечими тууралуу кызыгуу менен окуй алат.