кыскача
толук тексти
карта
А+
А-

Төртүнчү бөлүм

II

Бул жаз мүнүшкөр Сарыбай жана анын үй-бүлөсү үчүн жаман болду. Бүркүтүнүн жемсөөсүн толтура албай убара тартты. Талаадан колуна эч нерсе илинбегендиктен, айла жок Кер тайгандын мойнун бурап сындырып, анын этин чокутту. А бирок каатчылык баары бир өз өкүмүн жүргүзүп, бүркүт омсоңдой берди. Талаага кайрадан алып чыкканда бүркүтү ээсине кол салып, куш менен чапчылашып жатып Сарыбай жанын аман алып калганы менен эки көзүнөн ажырайт....