кыскача
толук тексти
карта
А+
А-

Төртүнчү бөлүм

I

Мында негизинен Бекназар баатыр менен жубайы Каныштын жашоосу, Сарыбай мүнүшкөрдүн көзүнүн көрбөй калышы, дан багар Теңирберди карыянын уулу Темирдин Айзаада сулуу менен таанышышы, экөөнүн үйлөнүшү, коогада мертинген Темирдин артында калган Айзааданын карасы алынып, башынын ачылышы баяндалат.

Ал арада эки өткөн тууганы Жаманкулга аш бермекчи болгон Абил бий буга ханды чакырмакка даярдык көрө баштайт. Ашта көзүн бүркүтүнө алдырган Сарыбай мүнүшкөр иниси Мадыл экөө көп байгенин ээси тору кашканы чапмак болуп, таптап жаткан маалда Домбуга уурдатып жиберип, жер сыйпалап отуруп калышат.

Ашка ордодон Кудаяр хандын уулу Насирдин бек Мусулманкул миңбашынын уулу Абдырахмандын коштоосунда келет.