кыскача
толук тексти
карта
А+
А-

Экинчи бөлүм

IX

Хан менен жүз карашкыс болгон Мусулманкул аталык дагы багына сыйынып, кашкөйлүгүнө салып, кызыл кийинген кыпчагын баштап Кудаярдын аскерине каршы чыкты. Жан аягыс кармашта Мусулманкул тоо таянып качты. Бекер оокат дегенде алкымы араандай ачылган хандын жоокерлери талаада көз жумгандардын жоо-жарагын эле эмес, кийимдерине чейин талап, андан соң кыпчак айылдарын каптады.

Мындай апаатты көргөндө жүрөгү атып кеткен Мусулманкул кырылгандан калган колун алып, Өтөмбай кушбеги менен Нармамбет датканын колуна түшүп берет. Ал Кокондун базарында, караламан эл алдында болуп көрбөгөндөй мыкаачылык менен өлтүрүлөт. Ошентип, Кудаяр хан бир эсе кайнатасын, бир эсе такка алып келген Мусулманкулду көз ирмебей туруп, ажалга ыраа көрөт.

Ушул эле күнү Мусулманкулдан сырткары миңдеген кыпчактар өмүрү менен коштошту. Бир тал буудайды элге көрсөтүп, бул эмне деген суроого кыпчакча "буудай", "бийдай" деген жооп уккан желдеттер аларды бирден кырып жүрүп отурду...