кыскача
толук тексти
карта
А+
А-

Экинчи бөлүм

VIII

Ордо кутумдарынын ыплас оюну акыры Мусулманкулду эмчектештерин эш тутуп, тоо таяна качууга мажбур кылат. Үңкүрдү баш паанектеген качкын миңбашыга Алмамбетти коштотуп, жаңыдан жигит болуп келе жаткан Бекназарды жолдош кылып бир суу элдин жакшысына айланып бараткан Абил келип жолугат. Башына кара булут айланып турган Мусулманкулга күйүп, жүрөгү сыздап турса да, тоолуктар миңбашыга жардам берүүдөн баш тартат. Себеби, ортодо Нүзүп аталыктын өлүмү бар эле...