кыскача
толук тексти
карта
А+
А-

Экинчи бөлүм

VII

Эл жакшыларынын ордо оюну. Мусулманкул эмчектеш бир тууганы балбан мүчө Алмамбетти хан айланасындагылар менен тааныштырат. Миңбашы ордону катуу кармаган. Аскер ишин күч алдырып, анын негизги курамын өзүнүн кыпчак жаатынан кураган. Анжиянга Алымбек датканы, Наманганга Кедейбай датканы калтырып, калган вилаеттерге кыпчактардан коет. Кудаярга кызын алып берип, хандын кайнатасы атыгат.

Ошол маалда Шералинин жесири Жаркын айым Ош беги Алымбек датканын аялы Курманжан менен кездешип, кандай заман, кандай күн болорун болжой албай, бири-биринен кабардар болуп турууну убадалашат.

Тууганына учурашууга келген Алмамбет Мусулманкулдун өтүнүчү менен хан казынасына киргизилет. Толгон-токой байлыктын ичинен бир сарала чапанга көзү түшүп, анысы да дөө турпатына чак келбей айрылып ыңгайсыз абалга калган эмчектешине ичи чыкпайт. Миңбашы Алмамбеттин маңыроолугуна бир эсе ачуусу келип, бир эсе мыскылдап "өзүнө өзүн бий" шайлайт да, айылына узатат.