кыскача
толук тексти
карта
А+
А-

Экинчи бөлүм

VI

Ордодогу бийлик талашуу тымызын улана берди. Нүзүп аталыктын өлүмүнөн кийин Шарихан вилаетинин беги Мусулманкул ордодо чечүүчү күчкө айланган Шады ынактын башын өлтүрүп, хандыктын миңбашысы болот да, эки тизгин бир чылбырды колуна алат.

1845-жылы Мусулманкул миңбашынын ордодо жоктугунан пайдаланып, Исфара вилаетинин беги Сатыбалды ордону капыстан басып, Шерали ханды өлтүрөт да, илгерки Алим-хандын уулу Мурад бекти хан жарыялап жиберет. Муну уккан Мусулманкул шашылыш кайтып, исфаралыктарды кыйратып ордого кирет.

Шералинин эрезеге жетип калган Мала менен Сопусун калтырып, али кичине Кудаярды хан жарыялайт да, өзү аталык болуп, сөзү эгерим эки болбос өкүмдарга айланат.