кыскача
толук тексти
карта
А+
А-

Экинчи бөлүм

IV

Дүйнө бүткөн дүйшөмбү күнү жыйын өтүп, Нүзүп Шералинин эски чокоюн белбагы менен кошоктоштуруп байлап, диванханадагы тактынын маңдайына илдирет. Бул өткөн күндү, алтын такка чыгарган күчтү эстен чыгарбоо үчүн жасалган кадам эле. Нүзүп эки тизгин, бир чылбырды өз колуна алып ордого аталык болот.