кыскача
толук тексти
карта
А+
А-

Экинчи бөлүм

III

Бул маалда Бухаранын амири Насурулла Мадали ханды өлтүрүп, ордону алып койгон мезгил эле. Коконго коюп кеткен беги Ибрагим Хайал Нүзүптүн кысымына туруштук бере албай, ордону таштап, кара жанын араң аман алып калат.

Нүзүп бий бир кезде көргөн түшүн эстеди. Анда "эң бийик көк жашыл тоолордун үстүндө жүргөн, бир тоодон бир тоого аттаган, бир тоодон колун сунса бир тоого жеткен, бир тоодон кыйкырса бир тоонун кийиги шагырап түшкөн" болучу. Эл чакырып бул түштү өзү "мартабам көтөрүлөт экен, кулачым узарып, даңкым алыска кетет экен, бийлигим чоң болот экен" деп жоруганын ойлоп, бир келчү оомат алыс эмес экенине ынанат.

Бош калган ордого Нүзүп миңбашы чоң салтанат менен кирди...