кыскача
толук тексти
карта
А+
А-

Экинчи бөлүм

II

Нүзүп бий Аксыга келери менен урук билермандарына Шералини көрсөтүп, Коконго жүрүүгө кам ура баштайт. Ошол жерден Ашыр аттуу жигитти мууздап, курмандыкка чалып, ал эми Шералини ак кийизге салып, хан көтөрүп, калың кол менен Коконго жөнөйт.