кыскача
толук тексти
карта
А+
А-

Экинчи бөлүм

I

1842-жылдын жайы… Таласта Ажыбай датка жылкы артынан жүргөн жеринен жээни Шералиге хан тукуму экенин айтып, Нүзүп бийди кошуп берип ата мурасы болгон хан тактысы үчүн күрөшүүгө аттандырат.