кыскача
толук тексти
карта
А+
А-

Биринчи бөлүм

V

Кокондун тактысына кайрадан отурган Кудаяр хан элеттен көөнү тынбайт. Тоолуктарга ортого түшүү үчүн Мусулманкул миңбашынын уулу Абдырахман абтабачыны жиберет. Жыйын учурунда хандын кол топтоо жарлыгына муюп бараткан эл Бекназар баатырдын "курал берсин, ат — биздин канатыбыз, канатыбызды жулдуруп боорубуз менен сойлоп калгыбыз жок, жигиттер биздин жүрөгүбүз, жүрөгүбүздү окко жылаңач тосор алыбыз жок!" деген кебинен кийин тарап кетет. Абил бийдин күйбөгөн жери күл болуп, Бекназар анын башындагы бактысын талашып жаткандай көрөт. Хандын элчиси айласыздан элдин дубай саламын Кудаяр ханга айтып барууга аргасыз болот.