кыскача
толук тексти
карта
А+
А-

Биринчи бөлүм

III

Алымкул аталыктын өлүмүнөн кийин аскер тарап, ар ким үйүн көздөй бет алды. 500 аскерди башкарып паңсат болуп турган Абил бий бир эсе ордо ичиндеги чабыштан, бир эсе орус кысмагынан аман калуу максатында колдун жүзбашысы Бекназарды саруу уругунун кошуун башчылыгына дайындайт. Бекназар баатырдын өзүнүн да, сөзүнүн да өтүмдүүлүгүн билип-туйган Абил бий жаңы башчынын жалпы кол алдында "алдыма эч ким чыкпасын, сөзүмдү эч ким жыра тартпасын, буйругум дароо аткарылсын" дегени катуу тиет. Бийликтен ажырап баратканына ич күптүсү калат.