кыскача
толук тексти
карта
А+
А-

Биринчи бөлүм

I

1865-жыл. Алымкул аталык баштаган Кокон аскери Ташкен алдында генерал Черняевдин колу менен беттешет. Орус армиясын эки жактан толгоп кол саларда кокондуктардын Алымкул аталыгы киши колдуу болот. Тагыраагы, ал жалгыз көздүү удайчысынын артынан аткан огунан өлүп, уруш токтойт.