Энергетика жана өнөр жай министрлиги сунуштаган тариф боюнча жарык үчүн канча төлөйсүз